14-07-2016 - Vordingborg - Vordingborg Festuge

Redningsklar
Hugorm
Skandanivisk lyst
Mesteren
En nat bli'r det sommer
Dødt souvenir
Fremmedlegionær
Drømmenes København
Evergreen
Love goes on forever
Skyggehjerte
Bellavista sol
+++
Copenhagen dreaming
Alle har en drøm at befri