28-09-2019 - Vordingborg - Stars

Fremmedlegionær
Underdanmark
De forelskedes smag i din mund
Skandinavisk lyst
Verdensmestre
Aluminium go
British racing green
Evaklubben
Yugo star
Leve er at dø med stil
Alle har en drøm at befri
Susie
Love goes on forever
Paradis dk
Kvælertag
Til jorden kommer
Hugorm
Redningsklar
Bellavista sol
+++
Langebro
Skyggehjerte
Pia Larsen
En nat bli'r det sommer