19-10-2019 - Svendborg - Harders

Hugorm
Fremmedlegionær
Underdanmark
Love goes on forever
Verdensmestre
British racing green
Evaklubben
Kvælertag
Yugo star
Leve er at dø med stil
Alle har en drøm at befri
Langebro
Skyggehjerte
Skandinavisk lyst
Paradis dk
Til jorden kommer
De forelskedes smag i din mund
Redningsklar
Bellavista sol
+++
Skøjteløb på bagsværd sø
Druknet senegal vin
Pia Larsen
En nat bli'r det sommer